Poesi och dylikt.
av edit amanda larsson.

2012-03-07

Jag drömde att jag var klädd i vitt

Jag kan bära dig om du vill
all din sorg och all din smärta
som ett litet paket helt utan snören.
Jag kan bära dig över tröskeln var gång vi ska träda in i vårt gemensamma hem
för att bara få känna på livet som äkta varelser.
Jag kan bära dig över Borås alla vattenpölar
bara för att i en ynka sekund få se speglingen av dig i min famn
och det är enkelt för mig idag att säga att jag alltid vill ha dig där
idag är en enkel dag bland alla de svåra
idag kan jag bära dig om du vill

frågan är om jag alltid kan det.